Illustrasjon av solforhold med vegetasjon 21. juni

Klokken 10:00

Illustrasjon av solforhold med vegetasjon 21. desember

Klokken 10:00